• November 3, 2021

ดื่มกาแฟ

ผลวิจัยเผย ‘ ดื่มกาแฟ ทุกวัน’ ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิตได้ถึง 20-35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคนไม่ ดื่มกาแฟ.หากใครที่เข้าวงการดื่มกาแฟ จะรู้ว่ากว่าจะหาทางออกได้นั้นช่างยากเย็น จากมือใหม่ก็เริ่มพัฒนามาเป็นดื่มบ่อยขึ้น กระทั่งต้องดื่มทุกวันจนกลายเป็นคนติดกาแฟ ถึงอย่างนั้นก็ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่บ่อยๆ ว่า การดื่มกาแฟนั้นมีประโยชน์หรือเป็นโทษต่อสุขภาพมากกว่า.แต่ผลการศึกษาล่าสุดของวารสาร Journal of Epidemiology อาจจะทำให้คนที่ไม่ดื่มกาแฟเลย เปลี่ยนใจมาลองดื่มบ้างก็เป็นได้.โดยภาควิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล อันถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยของประเทศเกาหลีใต้ ได้ทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนักดื่มกาแฟชาว ‘เอเชีย’ โดยเฉพาะเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลี, จีน, ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ จำนวน 330,000 คน เป็นระยะเวลาราว 12 ปี 5 เดือน ซึ่งแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 3 ประเภท คือ. กลุ่มที่ดื่มกาแฟ 1 – 3 แก้วต่อวัน กลุ่มที่ดื่มกาแฟ 3 – 5 แก้วต่อวัน กลุ่มที่ดื่มกาแฟ 5 แก้วขึ้นไป.ทั้งนี้ผลการศึกษาชี้ว่า…

Read More