• August 23, 2021

ระบบประสาท

ระบบประสาท เรื่องน่ารู้พร้อมเคล็ดลับการดูแลรักษา ระบบประสาท ที่เป็นส่วนสำคัญ โดยมีหน้าที่ควบคุม และช่วยประสานกระบวนการทำงาน ของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เพราะโดยจะรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ภายนอกรอบตัว แล้วจากนั้นก็ทำการ สั่งให้ร่างกายมี การตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น อย่างเหมาะสม และเพื่อรักษาความสมดุล ของระบบต่างๆ และแม้ว่าระบบประสาท จะมีการทำงาน ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน แต่สำหรับข้อมูล ที่เราจะนำมาบอก ต่อไปนี้อาจจะช่วย ให้คุณสามารถเข้าใจ ถึงความสำคัญ และการทำงานของระบบประสาทมากยิ่งขึ้น ดังนี้ ระบบประสาท คืออะไร? สำหรับระบบประสาทนั้น เกิดมาจากเซลล์ ที่รวมประสาททั้งหมด ในร่างกาย ที่จะทำหน้าที่เป็น ศูนย์การรวบรวมข้อมูล จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ ในภายนอกผ่านทาง ประสาทสัมผัสต่างๆ และจากนั้นก็จะทำการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสั่งการให้ อวัยวะต่างๆของร่างกาย มีการตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าได้อย่างเหมาะสม แต่ว่าในขณะเดียวกัน เส้นประสาทก็จะส่ง สัญญาณ ไปถึงความเจ็บปวดไปยังสมองอีกด้วย อย่างเช่น เมื่อมือของเรานั้น ไปสัมผัสกับความร้อน เราจะปล่อยมือ ออกมาจากสิ่งนั้นโดยทันที เป็นต้น ส่วนตำแหน่งในร่างกาย…

Read More