• December 6, 2021

แอฟริกา

ภัยแล้งใน แอฟริกา ทำให้ผู้หญิงถูกคุกคาม-ทำร้ายเพิ่มขึ้น.ตอนนี้ที่ทวีปแอฟริกาตะวันออกกำลังเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรง ระดับที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น มาดากัสการ์ เคนยา เอธิโอเปีย โซมาเลีย ต่างมียอดผู้อดอยากมากกว่าล้านคนในทุกประเทศ.สำนักข่าวหลายแห่งรายงานสถานการณ์ในแต่ละประเทศด้วยพาดหัวทำนองเดียวกันว่า “ปศุสัตว์ตายเกลื่อน ผู้คนหิวโหย เด็กขาดสารอาหาร เกิดการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย”.ยังรวมไปถึงเรื่องที่ว่า “มีผู้หญิงถูกคุกคามทางเพศและถูกทำร้ายร่างกายเพิ่มมากขึ้น” อีกด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะนำเสนอในงานชิ้นนี้.【เมื่อเกิดภัยแล้ง ผู้หญิงต้องทำงานหนักขึ้น】.ในชนบทของแอฟริกาที่ผู้คนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน บทบาทสตรีที่นี่มักลงเอยด้วยการเป็นแม่บ้าน คอยดูแลหุงหาอาหาร ตัดไม้ผ่าฟืน ตลอดจนดูแลผลผลิตทางการเกษตรไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัว.แต่เมื่อฤดูแล้งมาถึง โดยเฉพาะในปีนี้ที่แล้งกว่าปีก่อนๆ ฤดูฝนที่หดสั้นลงต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้วัตถุดิบที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำ ไม้ฟืน หรือพืชผักลดน้อยและหายากยิ่งขึ้น จากที่เคยมีแหล่งอาหารรอบๆ บ้านก็อันตรธานหายไปเกลี้ยง.นั่นหมายความว่าพวกเธอต้องออกเดินทางไกลมากขึ้นเพื่อเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้.ตามรายงานว่า ขององค์การ สหประชาชาติ หรือ UN วิเคราะห์ว่า 37 % ของผู้หญิง ในแอฟริกา ต้องใช้เวลาเดิน ไปถึงแหล่งน้ำ ไม่ต่ำกว่า 30 นาที หรือคิดเป็นเวลาไปกลับไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง.การเดินทางไกลยังหมายความถึงการใช้พลังงานที่มากขึ้น และความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น.มีหลายครั้งที่ผู้หญิงถูกคุกคามจากคนต่างถิ่นที่ออกมาแสวงหาน้ำเช่นกัน (นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชุมชนอีกต่อหนึ่ง) หรือในบางครั้งการแย่งชิงน้ำอาจกลายเป็นสงครามระหว่างสายพันธุ์ ระหว่างคนกับสัตว์ ข่าวทำนองว่ามีหญิงสาวถูกจระเข้ทำร้ายแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติบนความไม่ปกติของการใช้ชีวิต.ยิ่งไปกว่านั้นการใช้แหล่งน้ำร่วมกับสัตว์ ยังเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นอีกด้วย.ถึงตรงนี้บางคนอาจสงสัยว่าแล้วสามีของพวกเธออยู่ที่ไหน?.ในขณะที่ผู้หญิงคอยหาน้ำหุงหาอาหาร อาชีพของผู้ชายในแอฟริกาคือการเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย ซึ่งในฤดูแล้งพวกเขาก็ต้องทำงานไม่ต่างจากหญิงสาวที่ต้องพาสัตว์ออกไปหาหญ้าบนแผ่นดินที่ไกลจากครอบครัวมากยิ่งขึ้น หรือในบางครอบครัวที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์…

Read More