• October 12, 2021

NEWS

NEWS: เลือกตั้ง อบต.ครั้งแรกในรอบ 8 ปีมีความสำคัญยังไง? แล้วทำไมเราถึงต้องควรรู้?.กกต.เคาะวันเลือกตั้งสมาชิก อบต.และนายก อบต.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และเปิดรับสมัครผู้ลงชิงตำแหน่งระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคมนี้.คนเคยเลือกตั้ง อบต.เมื่อเกือบสิบปีก่อนอาจจะลืมรายละเอียดกันไปแล้ว เพราะนับจากรัฐประหารในปี 2557 ก็ไม่มีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นมานานกว่า 8 ปี ส่วนคนที่มีอายุช่วง 18-25 ปี ก็น่าจะเพิ่งมีโอกาสเลือกตั้ง อบต.ครั้งแรก โดยที่การเลือกตั้ง อบต.มีความสำคัญในฐานะที่เป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด”.หน้าที่หลักๆ ของ อบต.นั้นเกี่ยวพันกับผู้คนในชุมชนขนาดเล็ก รวมไปถึงการบำรุงรักษาถนนหนทาง ทั้งทางบก-ทางน้ำ การดูแลผู้คนและพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.แต่ถ้าใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ก็จะถูกจำกัดสิทธิเข้าชื่อขอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในอนาคต (จนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่) ซึ่งถ้าถามว่ามีความจำเป็นยังไง ก็ให้ลองนึกถึงกรณี ‘เสาไฟกินรี’ ที่ส่องสว่างบนถนนเกือบร้าง (ในงบประมาณสูงกว่าที่คิด) รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่เคยเป็นข่าวดัง คนที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้โดยไม่แจ้งเหตุผลกับทางการจะ ‘เสียโอกาส’ ตรวจสอบการทำงานหรือเหตุไม่ชอบมาพากลในการบริหารจัดการงบประมาณท้องถิ่น รวมถึงถูกจำกัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งในหลายระดับด้วย.【ไทม์ไลน์เลือกตั้ง อบต.】- NEWS –.ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่าปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ…

Read More