• July 5, 2021

Visa

ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้ โดยไม่ต้องขอ Visa   ปี 2019           การเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมบางอย่างในต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโลกกว้างและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับตัวเอง  โดยเอกสารหลักที่ทุกคนต้องใช้ เมื่อเราจะต้องเดินทางออกนอกประเทศไทย คือ  หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ส่วนใครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยและมีแพลน อยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่อยากยุ่งยากในการเตรียมเอกสารขอวีซ่า วันนี้เรามี 31 ประเทศ ที่คนไทยเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอ Visa ปี 2019 มาแนะนำ โดยในแต่ละประเทสก็มีข้อกำหนดของจำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้อยู่ได้ หรือไม่เกินวันเวลาที่กำหนดได้ดังนี้ ประเทศที่คนไทยสามารถไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถพำนักได้ไม่เกิน 14 วัน มี 5 ประเทศ บาห์เรน * บรูไน * กัมพูชา เมียนมา (เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ) ไต้หวัน * ประเทศที่คนไทยสามารถไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถที่จะพำนักได้ไม่เกิน 15 วัน มี 1 ประเทศ ญี่ปุ่น * ประเทศที่คนไทยสามารถไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถที่จะพำนักได้ไม่เกิน 30…

Read More